Тел: 8 (495) 713-91-22

Остеоартроз - актуальні питання

       Остеоартроз (ОА) є однією з найпоширеніших форм патології людини і за розповсюдженістю посідає перше місце серед усіх захворювань суглобів (О.О. Корж, 2002; Г.В. Гайко, 2003; Г.І. Герцен, 2003). На ОА хворіє 10 – 12 % обстеженого населення. Це захворювання уражає осіб працездатного віку 30 – 50 років, а у 18,3 % хворих перші ознаки захворювання з’являються до 30 років. Розвиток ОА характеризується хронічним перебігом і тенденцією до прогресування з первинною дегенерацією суглобового хряща та подальшим приєднанням структурних змін субхондральної кістки та інших елементів суглоба. Виражена артралгія, обмеження рухів, часті загострення та нераціональне застосування лікувальних засобів обумовлюють зниження працездатності (в середньому в 60 % випадків) і призводять в 11,5 % до інвалідизації хворих найбільш працездатного віку (В.О. Танькут, 1997; М.О. Корж, 2007).


       Ушкодження колінного суглоба при ОА за даними різних авторів становить від 25 % до 50 % (В.А. Насонова, 2000; І.М. Зазірний, 2003; K.D. Brandt, 1998). При цьому шляхи розвитку дегенерації хряща колінного суглоба остаточно не з’ясовані, що є одною з причин відсутності суттєвих успіхів у лікуванні та, особливо, профілактиці прогресування даного захворювання.

      Поряд з цим в літературі все частіше вказується про значення перекисного окиснення ліпідів в патогенезі ОА (О.А. Бур’янов, 2006). Деякі автори вважають це ключовою ланкою в патогенезі ОА (D.R. Blake, 1990; B. Halliwell, 1995).


Актуальним є питання ранньої діагностики ОА колінного суглоба, що передбачає візуалізацію патологічного процесу на початкових етапах дегенерації матриксу хряща (J. Brossmann, 1993). Це обумовлює необхідність впровадження нових методик сонографії, магнітно-резонансної томографії та артроскопії (І.М. Зазірний, 2002).